Powerdirector8-creatdisc

วันที่โพสต์: 25 ก.ค. 2011, 5:16:09

เมนู Creat Disc โปรแกรม Power Director 8

เมนูที่ใช้จัดการ รวมคลิป เช่น รูปภาพ วิดีโอ และเสียง เข้าด้วยกัน ให้อยู่ในรูปแบบ CD ,DVD