Powerdirector8-capture

วันที่โพสต์: 25 ก.ค. 2011, 5:21:31

เมนู Capture โปรแกรม Power Director 8

เมนูที่ใช้จัดการ จับภาพหน้าจอ โดยใช้กล้อง Webcam และ ไมโครโฟน เพื่อบันทึกเสียง ในรูปแบบ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และ ไฟล์เสียง