Powerdirector8-produce

วันที่โพสต์: 25 ก.ค. 2011, 5:08:15

เมนู Produce โปรแกรม Power Director 8 ใช้จัดการ รวมคลิป

เมื่อจัดการภาพ วิดีโอ และเสียง เรียบร้อยแล้ว ก็จะต้องนำรวมกันให้เป็นไฟล์เดียว โดย เมนู Produce จะเป็นตัวช่วยในการจัดการไฟล์นามสกุลต่างๆ

ตามความต้องการของผู้ใช้งาน