โครงการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วย Adobe captivate 5

โพสต์24 ก.ค. 2554 01:49โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 6 ก.ย. 2555 19:19 โดย พิพัฒน์ ตะภา ]
 
โครงการฝึกอบรมการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วย Adobe captivate 5
 
วันที่ 13 กรกฎาคม 2554
 
ณ โรงเรียนบ้านนารี
 
ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ สพป.ชย.1
 
 
ผู้เข้าอบรม ครูผู้สอน ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาหนองแวง จำนวน 15 คน
 
 
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget