โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ โรงเรียนบ้านนารี

โพสต์24 ก.ค. 2554 01:31โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 6 ก.ย. 2555 19:20 โดย พิพัฒน์ ตะภา ]
 
โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ
 
วันที่ 28-29 มีนาคม 2554
 
ณ โรงเรียนบ้านนารี
ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ สพป.ชย.1
 
หลักสูตรในการอบรม
                                                             1. การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop และ Photoscape
                                                             2. การตัดต่อวิดิโอ ด้วย โปรแกรม Power director 8
                                                             3. การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วย Adobe captivate
 
ผู้เข้ารับการอบรม ครูโรงเรียนบ้านนารี และ โรงเรียนอื่น จำนวน 20 คน