อบรมเวบไซต์ โรงเรียนสิทธิพยากรณ์

โพสต์30 มิ.ย. 2555 21:45โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 26 ก.ค. 2555 08:13 โดย พิพัฒน์ ตะภา ]

อบรมสร้างเวบไซต์ ด้วย Googlesites
ณ โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ซึ่งมีผู้อบรม คือ ครูโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ และครู โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์