การอบรมผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม Captivate5

โพสต์9 เม.ย. 2555 02:52โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 6 ก.ย. 2555 19:11 โดย พิพัฒน์ ตะภา ]


การอบรมผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม Captivate5


โรงเรียนเนินสง่าวิทยา จัดอบรมการผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม Adobe captivate5
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555  ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ครู โรงเรียนเนินสง่าวิทยา จำนวน 30 คน