อบรมจัดทำเวบไซด์

โพสต์24 ต.ค. 2554 08:08โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 9 เม.ย. 2555 08:55 ]
 
โครงการจัดทำเวบไซด์เพื่อประชาสัมพันธ์
 
วันที่ 21-22 ตุลาคม 2554
ณ อบต.โคกเพชรพัฒนา
โดย
นายธงชัย  พิศจำรูญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา
 ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์  จ.ชัยภูมิ
 
 
วิทยากร โดย
                                                          1.ดร.เดือนเพ็ญพร  ชัยภักดี  อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
                                                          2.นายพิพัฒน์  ตะภา ครู โรงเรียนฉิมพลีวิทยา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ