การอบรมการจัดทำสื่อ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สพป.ชย.1

โพสต์20 ส.ค. 2555 07:10โดยพิพัฒน์ ตะภา   [ อัปเดต 28 ส.ค. 2555 03:35 ]

  การอบรมการจัดทำสื่อ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
  ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2555 ณ ไร่ใบเตย
  ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ครูผู้สอน ในสังกัด สพป.ชย.1 จำนวน 65 คน
  โดยการคัดเลือก ศูนย์ฯ ละ  4 คน ได้แก่ ครูคอมพิวเตอร์ 2 คน ครูที่สนใจอีกศูนย์ละ 2 คน
  เวบไซต์ในการอบรม http://cai.chaiyaphum1.com