การฝึกอบรม โดย ครูหลวง


 • การอบรมการจัดทำสื่อ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สพป.ชย.1   การอบรมการจัดทำสื่อ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน   ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2555 ณ ไร่ใบเตย   ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ครูผู้สอน ในสังกัด ...
  ส่ง 28 ส.ค. 2555 03:35 โดย พิพัฒน์ ตะภา
 • อบรมเวบไซต์ โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ อบรมสร้างเวบไซต์ ด้วย Googlesites ณ โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ...
  ส่ง 26 ก.ค. 2555 08:13 โดย พิพัฒน์ ตะภา
 • การอบรมเขียนเวบไซต์โรงเรียน ใน สพป.ชย.1 One Website per School        ครูหลวงเป็นวิทยากร การอบรมเขียนเวบไซต์โรงเรียน ใน สพป.ชย.1   ตามโครงการ One Website per School   โดยท่านรองฯ สุรศักดิ์ ฦๅชา    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาช ...
  ส่ง 1 มิ.ย. 2555 23:31 โดย luangpipat@gmail.com
 • การอบรมผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม Captivate5 การอบรมผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม Captivate5โรงเรียนเนินสง่าวิทยา จัดอบรมการผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม Adobe captivate5 เมื่อวันที่ 4 เมษายน ...
  ส่ง 6 ก.ย. 2555 19:11 โดย พิพัฒน์ ตะภา
 • อบรมจัดทำเวบไซด์   โครงการจัดทำเวบไซด์เพื่อประชาสัมพันธ์   วันที่ 21-22 ตุลาคม 2554 ณ อบต.โคกเพชรพัฒนา โดย นายธงชัย  พิศจำรูญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  ต.โคกเพชรพ ...
  ส่ง 9 เม.ย. 2555 08:55 โดย luangpipat@gmail.com
 • โครงการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วย Adobe captivate 5   โครงการฝึกอบรมการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วย Adobe captivate 5   วันที่ 13 กรกฎาคม 2554   ณ โรงเรียนบ้านนารี   ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูม ...
  ส่ง 6 ก.ย. 2555 19:19 โดย พิพัฒน์ ตะภา
 • โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ โรงเรียนบ้านนารี   โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ   วันที่ 28-29 มีนาคม 2554   ณ โรงเรียนบ้านนารี ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ สพป.ชย.1   หล ...
  ส่ง 6 ก.ย. 2555 19:20 โดย พิพัฒน์ ตะภา
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

การอบรมการจัดทำสื่อ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สพป.ชย.1

โพสต์20 ส.ค. 2555 07:10โดยพิพัฒน์ ตะภา   [ อัปเดต 28 ส.ค. 2555 03:35 ]


  การอบรมการจัดทำสื่อ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
  ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2555 ณ ไร่ใบเตย
  ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ครูผู้สอน ในสังกัด สพป.ชย.1 จำนวน 65 คน
  โดยการคัดเลือก ศูนย์ฯ ละ  4 คน ได้แก่ ครูคอมพิวเตอร์ 2 คน ครูที่สนใจอีกศูนย์ละ 2 คน
  เวบไซต์ในการอบรม http://cai.chaiyaphum1.com
อบรมเวบไซต์ โรงเรียนสิทธิพยากรณ์

โพสต์30 มิ.ย. 2555 21:45โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 26 ก.ค. 2555 08:13 โดย พิพัฒน์ ตะภา ]


อบรมสร้างเวบไซต์ ด้วย Googlesites
ณ โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ซึ่งมีผู้อบรม คือ ครูโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ และครู โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์

การอบรมเขียนเวบไซต์โรงเรียน ใน สพป.ชย.1 One Website per School

โพสต์1 มิ.ย. 2555 22:44โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 1 มิ.ย. 2555 23:31 ]

    
  ครูหลวงเป็นวิทยากร การอบรมเขียนเวบไซต์โรงเรียน ใน สพป.ชย.1
  ตามโครงการ One Website per School   โดยท่านรองฯ สุรศักดิ์ ฦๅชา 
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เจ้าของโครงการ
  ระหว่างวันที่ 23 เม.ย. ถึง 20 พ.ค.2555 การดำเนินการจัดอบรมได้แบ่งเป็นอำเภอในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
  ของ สพป.ชย.1 ได้แก่ อ.เมือง, อ.คอนสวรรค์, อ.บ้านเขว้า, อ.หนองบัวแดง, อ.ภักดีชุมพล
  ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ คือ Googlesites และ จดโดเมนให้ทุกโรงเรียน ชื่อโดเมนคือ chaiyaphum1.com
  และได้จัดทำเวบไซต์เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อที่นี่ www.chaiyaphum1.comการอบรมผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม Captivate5

โพสต์9 เม.ย. 2555 02:52โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 6 ก.ย. 2555 19:11 โดย พิพัฒน์ ตะภา ]การอบรมผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม Captivate5


โรงเรียนเนินสง่าวิทยา จัดอบรมการผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม Adobe captivate5
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555  ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ครู โรงเรียนเนินสง่าวิทยา จำนวน 30 คน
อบรมจัดทำเวบไซด์

โพสต์24 ต.ค. 2554 08:08โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 9 เม.ย. 2555 08:55 ]

 
โครงการจัดทำเวบไซด์เพื่อประชาสัมพันธ์
 
วันที่ 21-22 ตุลาคม 2554
ณ อบต.โคกเพชรพัฒนา
โดย
นายธงชัย  พิศจำรูญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา
 ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์  จ.ชัยภูมิ
 
 
วิทยากร โดย
                                                          1.ดร.เดือนเพ็ญพร  ชัยภักดี  อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
                                                          2.นายพิพัฒน์  ตะภา ครู โรงเรียนฉิมพลีวิทยา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
   
 

โครงการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วย Adobe captivate 5

โพสต์24 ก.ค. 2554 01:49โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 6 ก.ย. 2555 19:19 โดย พิพัฒน์ ตะภา ]

 
โครงการฝึกอบรมการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วย Adobe captivate 5
 
วันที่ 13 กรกฎาคม 2554
 
ณ โรงเรียนบ้านนารี
 
ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ สพป.ชย.1
 
 
ผู้เข้าอบรม ครูผู้สอน ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาหนองแวง จำนวน 15 คน
 
 
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget
 
 
 

โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ โรงเรียนบ้านนารี

โพสต์24 ก.ค. 2554 01:31โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 6 ก.ย. 2555 19:20 โดย พิพัฒน์ ตะภา ]

 
โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ
 
วันที่ 28-29 มีนาคม 2554
 
ณ โรงเรียนบ้านนารี
ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ สพป.ชย.1
 
หลักสูตรในการอบรม
                                                             1. การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop และ Photoscape
                                                             2. การตัดต่อวิดิโอ ด้วย โปรแกรม Power director 8
                                                             3. การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วย Adobe captivate
 
ผู้เข้ารับการอบรม ครูโรงเรียนบ้านนารี และ โรงเรียนอื่น จำนวน 20 คน
 
 
 
 
 

1-7 of 7