Powerdirector8-creatdisc

โพสต์24 ก.ค. 2554 22:16โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 26 ก.ค. 2554 18:07 ]
เมนู Creat Disc โปรแกรม Power Director 8
 
 เมนูที่ใช้จัดการ รวมคลิป เช่น รูปภาพ วิดีโอ และเสียง เข้าด้วยกัน ให้อยู่ในรูปแบบ CD ,DVD