PowerDirector8-tip

Miniature Effect คล้ายเป็นภาพโมเดล

โพสต์26 ก.ย. 2556 22:56โดยพิพัฒน์ ตะภา   [ อัปเดต 26 ก.ย. 2556 22:57 ]


Powerdirector8-capture

โพสต์24 ก.ค. 2554 22:21โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 26 ก.ค. 2554 18:06 ]

เมนู Capture  โปรแกรม Power Director 8
 
เมนูที่ใช้จัดการ จับภาพหน้าจอ โดยใช้กล้อง Webcam และ ไมโครโฟน เพื่อบันทึกเสียง ในรูปแบบ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และ ไฟล์เสียง
 
 
 
 

 
 
 

Powerdirector8-creatdisc

โพสต์24 ก.ค. 2554 22:16โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 26 ก.ค. 2554 18:07 ]

เมนู Creat Disc โปรแกรม Power Director 8
 
 เมนูที่ใช้จัดการ รวมคลิป เช่น รูปภาพ วิดีโอ และเสียง เข้าด้วยกัน ให้อยู่ในรูปแบบ CD ,DVD
 
 
 

 

 

Powerdirector8-produce

โพสต์24 ก.ค. 2554 22:08โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 26 ก.ค. 2554 18:07 ]

เมนู Produce โปรแกรม Power Director 8 ใช้จัดการ รวมคลิป

       เมื่อจัดการภาพ วิดีโอ และเสียง เรียบร้อยแล้ว ก็จะต้องนำรวมกันให้เป็นไฟล์เดียว โดย เมนู Produce จะเป็นตัวช่วยในการจัดการไฟล์นามสกุลต่างๆ

   ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

 
 
 
 
 
 
 

PowerDirector8-effectvideo

โพสต์24 ก.ค. 2554 21:28โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 16 พ.ย. 2555 17:15 โดย พิพัฒน์ ตะภา ]

การใส่ Effect วิดีโอ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PowerDirector8-effect-sound

โพสต์24 ก.ค. 2554 21:24โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 16 พ.ย. 2555 17:15 โดย พิพัฒน์ ตะภา ]

การจัดการ Effect /การจัดการไฟล์เสียง

 
 
 
 

 

 
 

PowerDirector8-text

โพสต์24 ก.ค. 2554 21:20โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 26 ก.ค. 2554 18:08 ]

การแทรกตัวหนังสือ (Text)  โปรแกรม Power Director 8

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PowerDirector8-frame

โพสต์24 ก.ค. 2554 21:15โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 16 พ.ย. 2555 17:17 โดย พิพัฒน์ ตะภา ]

การแทรกกรอบภาพและดาวกระจาย

 

 
 
 
 
 
 

PowerDirector8-slideshow

โพสต์24 ก.ค. 2554 21:09โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2554 21:14 ]

การสร้างไตเติ้ลด้วย Slideshow
 
 

 
 
 
 
 
 

PowerDirector8-motion

โพสต์24 ก.ค. 2554 21:02โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2554 21:18 ]

การซูมภาพ (Motion)

 
 
 
 
 

1-10 of 16