construct2‎ > ‎

สร้างหน้า Login

โพสต์29 พ.ย. 2558 19:27โดยพิพัฒน์ ตะภา   [ อัปเดต 15 ต.ค. 2559 04:36 ]
                   การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จำเป็นต้องให้ผู้เข้าเรียนลงชื่อเข้าใช้งาน เพื่อเป็นการต้อนรับผู้เข้าใช้งาน ตามตัวอย่างจะเป็นการกำหนดเงื่อนไข บังคับให้ต้อง
ลงชื่อเข้าใช้งานก่อนถึงจะเข้าสู่บทเรียนได้ ตัวอย่างไฟล์งาน ดาวน์โหลดด้านล่าง
ċ
login.capx
(79k)
พิพัฒน์ ตะภา,
29 พ.ย. 2558 19:27