captivate5-tip‎ > ‎

การเชื่อมโยงชิ้นงาน ด้วย swf

โพสต์1 มี.ค. 2555 17:13โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 1 มี.ค. 2555 17:39 ]
การรวมชิ้นงาน หลายชิ้น เข้าด้วยกัน โดยการเชื่อมโยงด้วยไฟล์ swf 

การรวมชิ้นงาน