เมนู Captivate 5

การแทรก Powerpoint

 

การแทรกRolloverslide

การสร้างปุ่มBotton

การสร้างปุ่มBotton2

การทำปุ่มปิดเปิดเสียง Skin Editor

การใช้ Conditional action

การสร้าง Password

รวม Project