เทคนิค captivate


cp6-LMS & SCORM

โพสต์21 ต.ค. 2558 06:51โดยพิพัฒน์ ตะภา   [ อัปเดต 21 ต.ค. 2558 06:51 ]


สร้าง Variables-Image Slideshow

โพสต์21 ต.ค. 2558 03:00โดยพิพัฒน์ ตะภา   [ อัปเดต 21 ต.ค. 2558 03:01 ]


สร้างเมนูแบบ Lightbox-style Menu

โพสต์20 ต.ค. 2558 07:58โดยพิพัฒน์ ตะภา   [ อัปเดต 20 ต.ค. 2558 07:59 ]


Lightbox-style Menu in Adobe Captivate 6

สร้างเนื้อหาแบบ Lightboxes

โพสต์20 ต.ค. 2558 07:48โดยพิพัฒน์ ตะภา   [ อัปเดต 21 ต.ค. 2558 06:39 ]
Creating a Screen with Multiple Lightboxes in Adobe Captivate 6

cp8 - สร้าง Tab เนื้อหา ด้วย Advance action

โพสต์14 ต.ค. 2558 00:39โดยพิพัฒน์ ตะภา   [ อัปเดต 14 ต.ค. 2558 00:39 ]

Adobe Captivate 8 - Single Tabbed Slide with Advanced Actions


cp9-เกมลากวาง Drag&Drop Advance

โพสต์2 ต.ค. 2558 05:11โดยพิพัฒน์ ตะภา   [ อัปเดต 23 ก.ย. 2559 21:35 ]cp9-สร้างข้อสอบ เฉลยด้วย State

โพสต์29 ก.ย. 2558 23:54โดยพิพัฒน์ ตะภา   [ อัปเดต 29 ก.ย. 2558 23:54 ]

Adobe Captivate 9 - Creating a Custom Quiz Results Page Using Multi State Objects

cp8-สร้างข้อสอบโดย Advance action

โพสต์29 ก.ย. 2558 23:21โดยพิพัฒน์ ตะภา   [ อัปเดต 29 ก.ย. 2558 23:22 ]


Adobe Captivate 8 - Creating Your Own Interactions

cp9-ตั้งค่าการหน่วงเวลาสไลด์

โพสต์29 ก.ย. 2558 22:55โดยพิพัฒน์ ตะภา   [ อัปเดต 29 ก.ย. 2558 22:56 ]


Adobe Captivate 9: Delay Next Action in Advanced Actions


cp9-Action show hide วัตถุ อย่างง่าย

โพสต์29 ก.ย. 2558 21:40โดยพิพัฒน์ ตะภา   [ อัปเดต 29 ก.ย. 2558 21:40 ]


Adobe Captivate 9: Actions in Properties lnspector

1-10 of 17