เครื่องสาย

เครื่องสายเครื่องลมไม้

เครื่องลมไม้เครื่องลมทองเหลือง

เครื่องลมทองเหลือง  เครื่องคีย์บอร์ด

เครื่องคีย์บอร์ดเครื่องประกอบจังหวะ

เครื่องประกอบจังหวะ


 
แบบทดสอบ 20 ข้อ
 
 
 
ตัวอย่างแบบทดสอบลงทะเบียน
    

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู ดาวน์โหลด
แบบมีลงทะเบียน  1611 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 3 พ.ค. 2554 02:01 luangpipat@gmail.com
ċ

ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างข้อสอบดนตรี  1568 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 1 พ.ค. 2554 20:19 luangpipat@gmail.com
ċ

ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างงานดนตรี  2109 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 1 พ.ค. 2554 20:21 luangpipat@gmail.com
ċ

ดู ดาวน์โหลด
  1 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 20 ม.ค. 2555 19:43 luangpipat@gmail.com
ċ

ดู ดาวน์โหลด
เครื่องสาย  2917 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 16 พ.ค. 2554 03:40 luangpipat@gmail.com