จำนวนผู้เข้าชม

สร้างแบบฟอร์ม UploadFile

 • สร้างแบบฟอร์ม Uploadfile to GoogleDrive jotform          วิธีการสร้างแบบฟอร์มสำหรับอัพโหลดข้อมูล ไฟล์งาน ด้วย JotForm  เพื่ออัพโหลดไฟล์งาน ไปไว้ที่ GoogleDrive ของฟรีที่ Google จัดให้ มีพื้นที่ให ...
  ส่ง 8 พ.ค. 2556 00:04 โดย พิพัฒน์ ตะภา
 • สร้างแบบฟอร์ม Uploadfile to GoogleDrive Formplus              วิธีการสร้างแบบฟอร์มสำหรับอัพโหลดข้อมูล ไฟล์งาน ด้วย Formpl.us  เพื่ออัพโหลดไฟล์งาน ไปไว้ที่ GoogleDrive ของฟรีที่ Google จัดให้ มีพื้นท ...
  ส่ง 8 พ.ค. 2556 00:02 โดย พิพัฒน์ ตะภา
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Adobe captivate5 Tip

 • สร้างแบบทดสอบออนไลน์ เก็บคะแนนใน GoogleDrive          วิธีการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ จากโปรแกรม Adobe captivate5 โดยทั่วไปการสร้างแบบทดสอบในโปรแกรมทำได้ไม่ยาก แต่ที่สำคัญคือ ไม่สามารถที่จะเก็บประวัติการทำข้อสอบได้    Tip นี้จะเป็นการนำ spreadsheet Google ...
  ส่ง 15 ก.ค. 2556 18:02 โดย พิพัฒน์ ตะภา
 • การเชื่อมโยงชิ้นงาน ด้วย swf การรวมชิ้นงาน หลายชิ้น เข้าด้วยกัน โดยการเชื่อมโยงด้วยไฟล์ swf 
  ส่ง 1 มี.ค. 2555 17:39 โดย luangpipat@gmail.com
 • การสร้างแบบทดสอบจาก button การสร้างแบบทดสอบแบบ กดปุ่มตัวเลือก แล้วตอบ พร้อมกับเปิดหน้าต่อไปอัตโนมัติ วิธีการตามวิดีโอด้านล่าง  ตัวอย่างไฟล์งาน    ไฟล์ประกอบ
  ส่ง 18 ส.ค. 2555 04:17 โดย พิพัฒน์ ตะภา
 • การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน และ หลังเรียน การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน และ หลังเรียนในชิ้นงานเดียวกัน โดยปกติถ้าเราสร้าง เนื้อหา และสร้างแบบทดสอบจะสามารถสร้างแบบทดสอบได้เพียง 1 แบบทดสอบเท่านั้น เพราะแบบสรุปจะไม่สามารถทำงาน ...
  ส่ง 22 ก.พ. 2555 07:55 โดย luangpipat@gmail.com
 • การสร้างหน้าลงทะเบียน การสร้างหน้าลงทะเบียน เพื่อให้ผู้เข้าเรียนหรือเข้าสอบ ในบทเรียน Cai ของเรา สามารถทำได้ด้วยการแทรกกล่อง Text Entry Box  วิธีการดูวิดิโอด้านล ...
  ส่ง 21 ก.พ. 2555 02:28 โดย luangpipat@gmail.com
 • การสร้างปุ่มออกจากบทเรียน การสร้างปุ่มออกจากบทเรียน ด้วย Adobe captivate5 จะต้องเขียน Action ให้ปุ่มนั้น ด้วยการใช้ Advance action ดูวิธีการตามตัวอย่างด้านล่างไฟล์ต ...
  ส่ง 21 ก.พ. 2555 02:28 โดย luangpipat@gmail.com
 • การสร้างเมนู popup การสร้างเมนู popup ในโปรแกรม Adobe captivate5 มีประโยชน์มากสำหรับ บทเรียนซึ่งมีเนื้อหา หรือจำนวนหน้า มากๆ โดยเราสามารถนำเนื้อหาจำนวนหลายหน้ามารวมไว้ใน สไลด์เดียว ด้วยการเขียน ...
  ส่ง 21 ก.พ. 2555 02:28 โดย luangpipat@gmail.com
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง การประดิษฐ์ของเล่นและของใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้               การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษาค้นคว้า นางสาวสุนารี แผนวิช ...
  ส่ง 10 ส.ค. 2555 20:11 โดย พิพัฒน์ ตะภา
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

การจัดอบรม โดย ครูหลวง

 • การอบรมการจัดทำสื่อ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สพป.ชย.1   การอบรมการจัดทำสื่อ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน   ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2555 ณ ไร่ใบเตย   ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ครูผู้สอน ในสังกัด ...
  ส่ง 28 ส.ค. 2555 03:35 โดย พิพัฒน์ ตะภา
 • อบรมเวบไซต์ โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ อบรมสร้างเวบไซต์ ด้วย Googlesites ณ โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ...
  ส่ง 26 ก.ค. 2555 08:13 โดย พิพัฒน์ ตะภา
 • การอบรมเขียนเวบไซต์โรงเรียน ใน สพป.ชย.1 One Website per School        ครูหลวงเป็นวิทยากร การอบรมเขียนเวบไซต์โรงเรียน ใน สพป.ชย.1   ตามโครงการ One Website per School   โดยท่านรองฯ สุรศักดิ์ ฦๅชา    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาช ...
  ส่ง 1 มิ.ย. 2555 23:31 โดย luangpipat@gmail.com
 • การอบรมผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม Captivate5 การอบรมผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม Captivate5โรงเรียนเนินสง่าวิทยา จัดอบรมการผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม Adobe captivate5 เมื่อวันที่ 4 เมษายน ...
  ส่ง 6 ก.ย. 2555 19:11 โดย พิพัฒน์ ตะภา
 • อบรมจัดทำเวบไซด์   โครงการจัดทำเวบไซด์เพื่อประชาสัมพันธ์   วันที่ 21-22 ตุลาคม 2554 ณ อบต.โคกเพชรพัฒนา โดย นายธงชัย  พิศจำรูญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  ต.โคกเพชรพ ...
  ส่ง 9 เม.ย. 2555 08:55 โดย luangpipat@gmail.com
 • โครงการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วย Adobe captivate 5   โครงการฝึกอบรมการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วย Adobe captivate 5   วันที่ 13 กรกฎาคม 2554   ณ โรงเรียนบ้านนารี   ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูม ...
  ส่ง 6 ก.ย. 2555 19:19 โดย พิพัฒน์ ตะภา
 • โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ โรงเรียนบ้านนารี   โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ   วันที่ 28-29 มีนาคม 2554   ณ โรงเรียนบ้านนารี ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ สพป.ชย.1   หล ...
  ส่ง 6 ก.ย. 2555 19:20 โดย พิพัฒน์ ตะภา
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

การตัดต่อวิดีโอด้วย powerdirector 8 โดย ครูหลวง

 • Miniature Effect คล้ายเป็นภาพโมเดล
  ส่ง 26 ก.ย. 2556 22:57 โดย พิพัฒน์ ตะภา
 • Powerdirector8-capture เมนู Capture  โปรแกรม Power Director 8   เมนูที่ใช้จัดการ จับภาพหน้าจอ โดยใช้กล้อง Webcam และ ไมโครโฟน เพื่อบันทึกเสียง ในรูปแบบ ภาพนิ่ง ภาพเคล ...
  ส่ง 26 ก.ค. 2554 18:06 โดย luangpipat@gmail.com
 • Powerdirector8-creatdisc เมนู Creat Disc โปรแกรม Power Director 8    เมนูที่ใช้จัดการ รวมคลิป เช่น รูปภาพ วิดีโอ และเสียง เข้าด้วยกัน ให้อยู่ในร ...
  ส่ง 26 ก.ค. 2554 18:07 โดย luangpipat@gmail.com
 • Powerdirector8-produce เมนู Produce โปรแกรม Power Director 8 ใช้จัดการ รวมคลิป        เมื่อจัดการภาพ วิดีโอ และเสียง เรียบร้อยแล้ว ก็จะต้องนำรวมกันให้เป็นไฟล์เด ...
  ส่ง 26 ก.ค. 2554 18:07 โดย luangpipat@gmail.com
 • PowerDirector8-effectvideo การใส่ Effect วิดีโอ                          
  ส่ง 16 พ.ย. 2555 17:15 โดย พิพัฒน์ ตะภา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ความรู้เกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction) หรือ CAI มีผู้สรุปความหมายไว้คล้ายคลึงกันหลายความหมาย...รายละเอียด...
หลักการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคิดของ กาเย่...
ประเภทและการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน...รายละเอียด...

Band in box tip โดย ครูหลวง

การนำ Soundfont มาใช้ในโปรแกรม Band in box

สมาชิก www.krooluang.com